ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
2234 จัดทำ flowchart งานซ่อมคอมพิวเตอร์ 2017-12-15 2017-12-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-15 2017-12-15 ดำเนินการแล้ว
2233 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC pcu มะกรูด 2017-12-15 2017-12-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-15 2017-12-15 ดำเนินการแล้ว
2232 สำรวจจำนวน notebook ใน รพ. 2017-12-15 2017-12-15 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-15 2017-12-15 ดำเนินการแล้ว
2231 monitor ระบบ network 2017-12-14 2017-12-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-14 2017-12-14 ดำเนินการแล้ว
2230 ติดตั้งเครื่องสำรองไฟห้องผ่าตัด 2017-12-14 2017-12-14 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-14 2017-12-14 ดำเนินการแล้ว
2229 ขอรายงานให้บริการแพทย์แผนไทยเดือน1160 2017-12-14 2017-12-14 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วินัย มามะ 2017-12-15 2017-12-15 ดำเนินการแล้ว
2227 ลบ filelog ใน hosxp 2017-12-13 2017-12-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-13 2017-12-13 ดำเนินการแล้ว
2226 update ข้อมูลหน้าเว็บรพ. 2017-12-13 2017-12-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-13 2017-12-13 ดำเนินการแล้ว
2225 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC 2017-12-13 2017-12-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-13 2017-12-13 ดำเนินการแล้ว
2224 update antivirus และเปลี่ยนจอคอม 2017-12-13 2017-12-13 30 : ห้องผ่าตัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จิตติมา เพชรมาตย์ 2017-12-13 2017-12-13 ดำเนินการแล้ว
2223 ซ่อม wifi ชั้น 3 2017-12-13 2017-12-13 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-13 2017-12-13 ดำเนินการแล้ว
2222 จอดับ 2017-12-13 2017-12-13 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มรุต ไชยรัตน์ทอง 2017-12-13 2017-12-13 ดำเนินการแล้ว
2221 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2017-12-12 2017-12-12 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เสาวทิพย์ คงชู 2017-12-12 2017-12-12 ดำเนินการแล้ว
2220 OPD 2017-12-12 2017-12-12 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง
2218 เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2017-12-11 2017-12-11 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธารินี แวหะมะ 2017-12-11 2017-12-11 ดำเนินการแล้ว
2217 update ระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2017-12-11 2017-12-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-11 2017-12-11 ดำเนินการแล้ว
2216 ซ่อมคอมพิวเตอร์พัสดุ 2017-12-11 2017-12-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-11 2017-12-11 ดำเนินการแล้ว
2215 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2017-12-11 2017-12-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-11 2017-12-11 ดำเนินการแล้ว
2214 upgrage firmware pfsense filewall 2017-12-08 2017-12-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-08 2017-12-08 ดำเนินการแล้ว
2213 ขอข้อมูลผู้ป่วยโรคหัด ตั้งแต่ 011059-300960 2017-12-08 2017-12-08 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2017-12-08 2017-12-08 ดำเนินการแล้ว
2212 ขอข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของการเจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินและอัตราการเสียชีวิตของโรคหลอดเลือดหัวใจ 2017-12-08 2017-12-09 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2017-12-12 2017-12-12 ดำเนินการแล้ว
2211 ขอข้อมุลจากรายงาน 43 แฟ้ม 2017-12-08 2017-12-08 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2017-12-12 2017-12-12 ดำเนินการแล้ว
2210 กำหนด สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุค pcu มะกรูด 2017-12-07 2017-12-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-07 2017-12-07 ดำเนินการแล้ว
2209 ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน พย 60 2017-12-07 2017-12-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-07 2017-12-07 ดำเนินการแล้ว
2208 ตรวจสอบ wifi โซน flat 2017-12-07 2017-12-07 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-07 2017-12-07 ดำเนินการแล้ว
2207 ใส่โปรแกรม Esy report ที่ตึกสงฆ์ 2017-12-07 2017-12-07 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพียงเพ็ญ 2017-12-08 2017-12-08 ดำเนินการแล้ว
2205 Resync Vn hosxp 2017-12-06 2017-12-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-06 2017-12-06 ดำเนินการแล้ว
2204 ขอ workload จ่ายยา 1160 2017-12-06 2017-12-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาภัย มาลินี 2017-12-06 2017-12-06 ดำเนินการแล้ว
2203 ขอรายงานการใช้ห้องประชุม 1160 2017-12-06 2017-12-06 39 : งานห้องประชุม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธงชัย สาครินทร์ 2017-12-06 2017-12-06 ดำเนินการแล้ว
2202 ซ่อมคอมพิวเตอร์บ้านพัก ผอ. 2017-12-06 2017-12-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-06 2017-12-06 ดำเนินการแล้ว
2201 เครื่องปริน พิมพ์ไม่ออก 2017-12-05 2017-12-05 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพ็ญศรี เปลวมาศ 2017-12-05 2017-12-05 ดำเนินการแล้ว
2200 ตรวจสอบและแก้ข้อมูล 43 แฟ้ม 2017-12-05 2017-12-05 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-05 2017-12-05 ดำเนินการแล้ว
2199 ขอข้อมูลผู้ป่วย icd10 a270,a278,a279 2017-12-05 2017-12-05 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเตะ 2017-12-05 2017-12-05 ดำเนินการแล้ว
2198 ขอข้อมูล 19 สาเหตุอุบัติเหตุ 1160 2017-12-05 2017-12-05 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดายิน ชัยสิทธิ์ 2017-12-05 2017-12-05 ดำเนินการแล้ว
2197 ตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เสีย เพื่อแทงจำหน่าย 2017-12-04 2017-12-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-04 2017-12-04 ดำเนินการแล้ว
2196 ตรวจสอบข้อมูลแฟ้ม fp 2017-12-04 2017-12-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-04 2017-12-04 ดำเนินการแล้ว
2195 initial import hosxp 2017-12-04 2017-12-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-12-04 2017-12-04 ดำเนินการแล้ว
2194 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2017-11-30 2017-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-30 2017-11-30 ดำเนินการแล้ว
2193 backup ฐานข้อมูล hosxp_pcu 2017-11-30 2017-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-30 2017-11-30 ดำเนินการแล้ว
2192 backup ฐานข้อมูล hosxp 2017-11-30 2017-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-30 2017-11-30 ดำเนินการแล้ว
2191 ประชุมระบบเครือข่ายแพ้ยาปัตตานี ณ ชลาชล รพ.ปัตตานี 2017-11-30 2017-11-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-30 2017-11-30 ดำเนินการแล้ว
2190 สอนบันทึกหัตถการ ตรวจฟัน hosxp_pcu 2017-11-29 2017-11-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-29 2017-11-29 ดำเนินการแล้ว
2189 เครือง Print 2017-11-29 2017-11-29 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสวนีย์ ทองชัย 2017-11-29 2017-11-29 ดำเนินการแล้ว
2188 OPD 2017-11-29 2017-11-29 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2017-11-29 2017-11-29 ดำเนินการแล้ว
2187 ชื่อไม่ขึ้นในรายการผู้ทำ x-ray hosxp 2017-11-28 2017-11-28 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เปรมจิต ธัญญเจริญ 2017-11-28 2017-11-28 ดำเนินการแล้ว
2186 ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ฝ่ายการพยาบาล 2017-11-28 2017-11-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-28 2017-11-28 ดำเนินการแล้ว
2185 com ไม่ทำงาน 2017-11-28 2017-11-28 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มรุต ไชยรัตน์ทอง 2017-11-28 2017-11-28 ดำเนินการแล้ว
2184 คอมพิวเตอร์ 2017-11-28 2017-11-28 32 : ตึกสงฆ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ราตรี รุจิรยรรยง 2017-11-28 2017-11-28 ดำเนินการแล้ว
2183 ซ่อม wifi โซน flat AB 2017-11-27 2017-11-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-27 2017-11-27 ดำเนินการแล้ว
2182 ดึงรายงานข้อมูลโรคหัด ส่งจังหวัดปัตตานี 2017-11-24 2017-11-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-24 2017-11-24 ดำเนินการแล้ว
2181 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2017-11-24 2017-11-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-24 2017-11-24 ดำเนินการแล้ว
2180 ติดตั้งโปรแกรม hosxp และprinter 2017-11-24 2017-11-24 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิไกร คงกระจ่าง 2017-11-24 2017-11-24 ดำเนินการแล้ว
2179 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2017-11-22 2017-11-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-22 2017-11-22 ดำเนินการแล้ว
2178 update แบบฟร์อมบน web รพ. 2017-11-22 2017-11-22 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-22 2017-11-22 ดำเนินการแล้ว
2177 สร้าง form lab tb 2017-11-22 2017-11-22 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นิอันนิสาอ์ แวอุเซ็ง 2017-11-22 2017-11-22 ดำเนินการแล้ว
2176 ขอรายงานให้บริการแพทย์แผนไทยเดือน1060 2017-11-22 2017-11-22 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วินัย มามะ 2017-11-22 2017-11-22 ดำเนินการแล้ว
2175 รวม HN 10492กับ 31298 ในhosxp_pcu 2017-11-21 2017-11-21 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2017-11-21 2017-11-21 ดำเนินการแล้ว
2174 Resync Vn hosxp 2017-11-20 2017-11-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-20 2017-11-20 ดำเนินการแล้ว
2173 update ข้อมูลผู้มารับบริการบน web รพ. 2017-11-20 2017-11-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-20 2017-11-20 ดำเนินการแล้ว
2172 ติดตั้งสาย LAN ห้องยา 2017-11-20 2017-11-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-20 2017-11-20 ดำเนินการแล้ว
2171 แก้ไขแบบฟอร์ม LAB clinical chemistry 2017-11-17 2017-11-17 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุจิไกร คงกระจ่าง 2017-11-17 2017-11-17 ดำเนินการแล้ว
2170 ขอ user ใช้งานอินเตอร์เน็ต รพ. 2017-11-16 2017-11-16 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) kansinee 2017-11-16 2017-11-16 ดำเนินการแล้ว
2169 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2017-11-16 2017-11-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-16 2017-11-16 ดำเนินการแล้ว
2168 backup ฐานข้อมูล hosxp 2017-11-16 2017-11-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-16 2017-11-16 ดำเนินการแล้ว
2167 เครื่องปรินสติกเกอร์ปรินไม่ออก 2017-11-16 2017-11-16 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หวันธนา กะลูแป 2017-11-16 2017-11-16 ดำเนินการแล้ว
2166 ปลั๊กไฟเสีย 2017-11-16 2017-11-16 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางประไพ ถนอมนาม
2165 เครืองปริ๊นส์ เสีย 2017-11-14 2017-11-14 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์
2164 น๊อตมือหมุนตู้เก็บ OPD cardชำรุด 2017-11-10 2017-11-10 2 : งานเวชระเบียน งานซ่อมบำรุง รพ. ประไพ ถนอมนาม
2163 2017-11-10 2017-11-10 2 : งานเวชระเบียน งานซ่อมบำรุง รพ. นางประไพ ถนอมนาม
2162 ขอรายงานการใช้ห้องประชุม 1060 2017-11-06 2017-11-06 39 : งานห้องประชุม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธงชัย สาครินทร์ 2017-11-06 2017-11-06 ดำเนินการแล้ว
2161 backup ฐานข้อมูล hosxp 2017-11-06 2017-11-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-06 2017-11-06 ดำเนินการแล้ว
2160 ขอ workload จ่ายยา 1060 2017-11-06 2017-11-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาภัย มาลินี 2017-11-06 2017-11-06 ดำเนินการแล้ว
2159 ส่งข้อมูลแฟ้ม person ทั้งหมดไม่ออก 2017-11-06 2017-11-06 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2017-11-06 2017-11-06 ดำเนินการแล้ว
2158 ติดตั้ง wifi ห้องประชุมโพธิ์ทอง 2017-11-06 2017-11-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-06 2017-11-06 ดำเนินการแล้ว
2157 เครื่องปริ้นเปิดไม่ได้ 2017-11-06 2017-11-06 29 : งานกายภาพบำบัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เสาวทิพย์ ศิริเพชร 2017-11-06 2017-11-06 ดำเนินการแล้ว
2156 ขอข้อมูล 19 สาเหตุอุบัติเหตุ 1060 2017-11-03 2017-11-03 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดายิน ชัยสิทธิ์ 2017-11-03 2017-11-03 ดำเนินการแล้ว
2155 upgrage hosxp_pcu 2017-11-03 2017-11-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-03 2017-11-03 ดำเนินการแล้ว
2154 ส่งออกแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2017-11-03 2017-11-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-03 2017-11-03 ดำเนินการแล้ว
2153 Resync Vn hosxp 2017-11-03 2017-11-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-03 2017-11-03 ดำเนินการแล้ว
2152 ซ่อมปรินสติกเกอร์ ตึกสงฆ์ 2017-11-03 2017-11-03 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-11-03 2017-11-03 ดำเนินการแล้ว
2151 ใช้งานเมนูผู้ป่วยในไม่ได้ hosxp 2017-11-03 2017-11-03 31 : งานสุขภาพจิต งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดรุณี หมาดเต๊ะ 2017-11-03 2017-11-03 ดำเนินการแล้ว
2150 ใช้ระบบ refer ใน hosxp ไม่ได้ 2017-11-03 2017-11-03 38 : งานผู้สูงอายุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นันทิกานต์ หวังจิ 2017-11-03 2017-11-03 ดำเนินการแล้ว
2149 เพิ่มยาใน hosxp_pcu ไม่ขึ้น ไม่สามารถสั่งได้ 2017-11-02 2017-11-02 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซารีปะ สามะ 2017-11-02 2017-11-02 ดำเนินการแล้ว
2148 เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ 2017-11-01 2017-11-01 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปิยะนุทร์ สุวรรณกุล 2017-11-01 2017-11-01 ดำเนินการแล้ว
2147 เครื่องคอมชำรุด(หน้าห้องLAB) 2017-10-31 2017-10-31 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข
2146 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด 2017-10-31 2017-10-31 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ภัทรวดี เงินวิลัย 2017-10-31 2017-10-31 ดำเนินการแล้ว
2145 แก้ไขหน้าเว็บ รพ.(เพิ่มสี) 2017-10-31 2017-10-31 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-10-31 2017-10-31 ดำเนินการแล้ว
2144 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สปสช. 2017-10-30 2017-10-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-10-30 2017-10-30 ดำเนินการแล้ว
2143 user hosxp ไม่ขึ้นเมนูการใช้งาน 2017-10-30 2017-10-30 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซาเดียร์ โต๊ะแหล้ 2017-10-30 2017-10-30 ดำเนินการแล้ว
2142 เปลี่ยนอุปกรณ์ swicth หน้าเวชกรรม, ชั้น2 2017-10-30 2017-10-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-10-30 2017-10-30 ดำเนินการแล้ว
2141 ปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ ห้องตรวจ3 2017-10-30 2017-10-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-10-30 2017-10-30 ดำเนินการแล้ว
2140 เปลี่ยนอุปกรณ์ swicth บริหาร,จ่ายกลาง 2017-10-30 2017-10-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-10-30 2017-10-30 ดำเนินการแล้ว
2139 ไม่สามารถสั่งปริ้นงานในโน๊ตบุ๊คได้ 2017-10-27 2017-10-27 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พรเพ็ญ พุฒแย้ม 2017-10-27 2017-10-27 ดำเนินการแล้ว
2138 ติดตั้ง wifi หน้าห้องประชุม 2017-10-27 2017-10-27 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-10-27 2017-10-27 ดำเนินการแล้ว
2137 config acesspoint ห้องประชุม 2017-10-26 2017-10-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-10-26 2017-10-26 ดำเนินการแล้ว
2136 เปลี่ยน core swicth ห้อง server 2017-10-26 2017-10-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-10-26 2017-10-26 ดำเนินการแล้ว
2135 config core swicth 48 port 2017-10-26 2017-10-26 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-10-26 2017-10-26 ดำเนินการแล้ว
2134 ออกเลข refer ใน hosxp ไม่ได้ 2017-10-25 2017-10-25 36 : งานเอดส์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉราพร สหวิริยะสิน 2017-10-25 2017-10-25 ดำเนินการแล้ว
2133 computer ห้องยาที่เสียเนื่องจากโดนฟ้าผ่า ไม่สามารถส่ง print ใบนัดฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้ 2017-10-25 2017-10-25 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น 2017-10-25 2017-10-25 ดำเนินการแล้ว
2132 backup ฐานข้อมูล hosxp_pcu 2017-10-24 2017-10-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2017-10-24 2017-10-24 ดำเนินการแล้ว