ระบบแจ้งซ่อมบำรุง โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
  
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | ผู้ดูแลระบบ | รายงาน | ปฏิทินแจ้งงาน  
ข้อตกลงบริการ

1. ลงทะเบียนแจ้งซ่อม ผ่านระบบแจ้งซ่อมคอมเตอร์
2. ติดตามงาน ได้ที่หน้า Web หากไม่มีการลงรับงานภายใน 2 วัน แจ้ง โดยตรงได้ที่ (จี 088-7928986), (ระ081-8981969) หรือ โทรภายใน 133 และ 172
3. ภาระงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.โคกโพธิ์ คลิก

 
ตารางรับงานของ :    
เลขที่
หัวข้อ/เรื่อง
วดป.ที่แจ้ง
วดป.ที่ต้องการใช้
หน่วยงานที่แจ้ง
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้แจ้ง
วดป.ที่รับงาน
วดป.ที่จะส่งงาน
สถานะ
2718 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล43 แฟ้ม 2018-07-18 2018-07-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-07-18 2018-07-18 ดำเนินการแล้ว
2717 แก้ไขใบรับรองแพทย์ hosxp 2018-07-18 2018-07-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-07-18 2018-07-18 ดำเนินการแล้ว
2716 เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ 2018-07-17 2018-07-17 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วินัย มามะ 2018-07-17 2018-07-17 ดำเนินการแล้ว
2715 ที่หมุนปรับเตียง4หัก 2018-07-17 2018-07-17 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. พัชรินทร์
2714 แจ้งซ่อมอ่างล้างเครื่องมือห้องคลอด 2018-07-17 2018-07-17 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. พัชรินทร์
2713 ผลเลือดไม่เข้าระบบแลปview 2018-07-16 2018-07-16 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2018-07-16 2018-07-16 ดำเนินการแล้ว
2711 ระบบLISใช้งานไม่ได้ 2018-07-16 2018-07-16 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2018-07-16 2018-07-16 ดำเนินการแล้ว
2710 ซ่อม wifi หน้าเวชกรรม 2018-07-16 2018-07-16 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-07-16 2018-07-16 ดำเนินการแล้ว
2709 จอคอมดับ 2018-07-16 2018-07-16 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ศิรินภา แก้วประดับ
2708 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล43 แฟ้ม 2018-07-12 2018-07-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-07-12 2018-07-12 ดำเนินการแล้ว
2707 เครื่องปริ้นห้องlab ใช้ไม่ได้ 2018-07-13 2018-07-13 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข 2018-07-13 2018-07-13 ดำเนินการแล้ว
2706 ปรับรายการยา hosxp_pcu 2018-07-12 2018-07-12 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-07-12 2018-07-12 ดำเนินการแล้ว
2705 เดินรางสายแลนและสายไฟ 2018-07-11 2018-07-11 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-07-11 2018-07-11 ดำเนินการแล้ว
2704 เข้าร่วมนิเทศงานอนามัยโรงเรียนและข้อมูล 43 แฟ้ม สสอ.โคกโพธิ์ 2018-07-11 2018-07-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-07-11 2018-07-11 ดำเนินการแล้ว
2703 กระดาษติด printer 2018-07-10 2018-07-10 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2018-07-10 2018-07-10 ดำเนินการแล้ว
2702 ขอ workload จ่ายยา 0661 2018-07-09 2018-07-09 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาภัย มาลินี 2018-07-09 2018-07-09 ดำเนินการแล้ว
2701 ขอข้อมูล 19 สาเหตุอุบัติเหตุ 0661 2018-07-09 2018-07-09 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดายิน ชัยสิทธิ์ 2018-07-09 2018-07-09 ดำเนินการแล้ว
2700 backup ฐานข้อมูล hosxp 2018-07-09 2018-07-09 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-07-09 2018-07-09 ดำเนินการแล้ว
2699 ขอรายงานให้บริการแพทย์แผนไทยเดือน 0661 2018-07-09 2018-07-09 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายวินัย มามะ 2018-07-10 2018-07-10 ดำเนินการแล้ว
2698 ขอใบ suumry labor ปรินออกจาก hosxp 2018-07-09 2018-07-09 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์ อนิสงค์ 2018-07-09 2018-07-09 ดำเนินการแล้ว
2697 ขอข้อมูลผู้ป่วยอุจจาระร่วงและปอดอักเสบ ในโปรแกรม Host-xp 2018-07-08 2018-07-08 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2018-07-12 2018-07-12 ดำเนินการแล้ว
2696 คอมพิวเตอร์ห้องบัตรเครื่องที่ 1 ใช้งานไม่ได้ 2018-07-06 2018-07-06 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ประไพ ถนอมนาม 2018-07-08 2018-07-08 ดำเนินการแล้ว
2695 เครื่องปริ้นสติกเกอร์ปริ้นเกิน(กรุณาระบุเครื่อง) 2018-07-06 2018-07-06 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2018-07-08 2018-07-08 ดำเนินการแล้ว
2694 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2018-07-06 2018-07-06 8 : ห้องทันตกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พรเพ็ญ พุฒแย้ม 2018-07-08 2018-07-08 ดำเนินการแล้ว
2692 คอมพิวเตอร์ไม่เชือมต่ออินเตอร์เน็ต(กรุณาระบุเครื่อง) 2018-07-05 2018-07-05 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2018-07-08 2018-07-08 ดำเนินการแล้ว
2691 เวชกรรม 2018-07-03 2018-07-03 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิลตา หมัดมูซา 2018-07-04 2018-07-04 ดำเนินการแล้ว
2690 HosXP หน้าห้องทำแผลเข้าไม่ได้ 2018-07-03 2018-07-03 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2018-07-04 2018-07-04 ดำเนินการแล้ว
2689 เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้ 2018-07-03 2018-07-03 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2018-07-03 2018-07-03 ดำเนินการแล้ว
2688 หน้าจอคอมดับ(ปลั๊คหลวม) 2018-07-02 2018-07-02 6 : ห้องคลอด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พัชรินทร์ อนิสงค์ 2018-07-02 2018-07-02 ดำเนินการแล้ว
2687 ฝักบัวห้องน้ำเสีย 2018-07-01 2018-07-01 6 : ห้องคลอด งานซ่อมบำรุง รพ. สุจิตรา แสงมณี
2686 lab update opd screen 2018-06-29 2018-06-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-06-29 2018-06-29 ดำเนินการแล้ว
2685 ปรินใบนัดไม่ได้ 2018-06-28 2018-06-28 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข 2018-06-29 2018-06-29 ดำเนินการแล้ว
2684 เครื่องปริ๊นผลLABปริ๊นไม่ได้ครับ 2018-06-28 2018-06-28 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข 2018-06-28 2018-06-28 ดำเนินการแล้ว
2683 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 0561 สปสช. 2018-06-28 2018-06-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-06-28 2018-06-28 ดำเนินการแล้ว
2682 อ่างล้างหน้าชำรุด 2018-06-27 2018-06-27 5 : ชั้น1 งานซ่อมบำรุง รพ. สุนิศา ยูโซ๊ะ
2681 ปรินเตอร์โรงครัวปรินไม่ได้ 2018-06-25 2018-06-25 0 : กลุ่มงาน IC งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-06-25 2018-06-25 ดำเนินการแล้ว
2680 ขอข้อมูลผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 2018-06-25 2018-06-25 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 2018-06-28 2018-06-28 ดำเนินการแล้ว
2679 เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ 2018-06-25 2018-06-25 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วินัย มามะ 2018-06-25 2018-07-04 ดำเนินการแล้ว
2678 hos ช้า 2018-06-25 2018-06-25 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มรุต ไชยรัตน์ทอง
2677 Line แจ้งเตือนความเสี่ยง 2018-06-23 2018-06-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-06-23 2018-06-23 ดำเนินการแล้ว
2676 เข้าระบบแจ้งเกิดไม่ได้ 2018-06-22 2018-06-22 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปัทมา นวลปาน 2018-06-23 2018-06-23 ดำเนินการแล้ว
2675 รวม HN ซ้ำ hosxp_pcu 2018-06-21 2018-06-21 26 : pcu มะกรูด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาหามัดบาดาวี หะสาเมาะ 2018-06-21 2018-06-21 ดำเนินการแล้ว
2674 WiFi อาคารใหม่เข้าเน็ตไม่ได้ 2018-06-21 2018-06-21 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-06-21 2018-06-21 ดำเนินการแล้ว
2673 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม hdc 2018-06-20 2018-06-20 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-06-20 2018-06-20 ดำเนินการแล้ว
2672 เครื่องคอมห้องlabทำงานไม่ได้ครับ ด่วนครับ 2018-06-19 2018-06-19 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นภดล สีสุข 2018-06-19 2018-06-19 ดำเนินการแล้ว
2671 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-06-18 2018-06-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-06-18 2018-06-18 ดำเนินการแล้ว
2670 Resync Vn hosxp 2018-06-18 2018-06-18 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-06-18 2018-06-18 ดำเนินการแล้ว
2669 สายเครื่องปริ้นสติกเกอร์ชำรุด 2018-06-14 2018-06-14 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นพดล สีสุข 2018-06-14 2018-06-14 ดำเนินการแล้ว
2668 เปลี่ยน printer งานธุรการ 2018-06-14 2018-06-14 27 : บริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-06-14 2018-06-14 ดำเนินการแล้ว
2667 คอมพิวเตอร์ ดับ ใช้งานไม่ได้ 2018-06-12 2018-06-12 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2018-06-12 2018-06-12 ดำเนินการแล้ว
2666 ขอรายชื่อผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในโปรแกรม Host-xp 2018-06-12 2018-06-12 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2018-06-13 2018-06-13 ดำเนินการแล้ว
2665 ติดตั้งโปรแกรม SPSS 2018-06-12 2018-06-12 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ 2018-06-13 2018-06-13 ดำเนินการแล้ว
2664 โทรศัพท์ที่ประชาสัมพันธ์เสีย 2018-06-12 2018-06-12 15 : งานประชาสัมพันธ์ งานซ่อมบำรุง รพ. วราภรณ์ ทองบุญเอียด
2663 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ห้องตรวจ5 2018-06-11 2018-06-11 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-06-11 2018-06-11 ดำเนินการแล้ว
2662 เครื่อง คอมห้องทำแผลเข้า HOS-XP ไม่ได้ 2018-06-11 2018-06-11 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร
2661 เครื่องปรินเอกสาร 2018-06-11 2018-06-11 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สมจิตต์ เลื่อนแก้ว 2018-06-11 2018-06-11 ดำเนินการแล้ว
2660 ปรับโปรแกรมความเสี่ยง 2018-06-10 2018-06-10 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายมูหัมมัดสุขรี แวแยนา 2018-06-10 2018-06-10 ดำเนินการแล้ว
2659 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-06-08 2018-06-08 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-06-08 2018-06-08 ดำเนินการแล้ว
2658 ขอ workload จ่ายยา 0561 2018-06-08 2018-06-08 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อาภัย มาลินี 2018-06-08 2018-06-08 ดำเนินการแล้ว
2657 ขอข้อมูล 19 สาเหตุอุบัติเหตุ 0561 2018-06-08 2018-06-08 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ดายิน ชัยสิทธิ์ 2018-06-08 2018-06-08 ดำเนินการแล้ว
2656 เครื่องปรินท์เสีย 2018-06-07 2018-06-07 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ซิลตา หมัดมูซา 2018-06-08 2018-06-08 ดำเนินการแล้ว
2655 สั่ง lab anc2 ค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มใน hosxp 2018-06-07 2018-06-07 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเต๊ะ 2018-06-07 2018-06-07 ดำเนินการแล้ว
2654 คีย์ program produce ไม่ได้ 2018-06-07 2018-06-07 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2018-06-07 2018-06-07 ดำเนินการแล้ว
2653 หน่วยความจำเต็ม(ย้ายข้อมูลหน้าจอไปไว้ในไดรฟ D) 2018-06-07 2018-06-07 4 : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) รอบีย๊ะ หะยีลาเตะ 2018-06-07 2018-06-07 ดำเนินการแล้ว
2652 lab update opd screen 2018-06-06 2018-06-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-06-06 2018-06-06 ดำเนินการแล้ว
2651 backup ฐานข้อมูล hosxp 2018-06-06 2018-06-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-06-06 2018-06-06 ดำเนินการแล้ว
2650 โปรแกรม RDU ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Hosxp ได้ 2018-06-06 2018-06-06 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กิติยาภรณ์ พัฒนพงศ์ 2018-06-06 2018-06-06 ดำเนินการแล้ว
2649 ห้องคลอด 2018-06-06 2018-06-06 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กมลวรรณ เฮงเอีย 2018-06-06 2018-06-06 ดำเนินการแล้ว
2648 เครื่องคอมติดๆดับ 2018-06-06 2018-06-06 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ประภามาศ พรหมมีฤทธิ์ 2018-06-06 2018-06-06 ดำเนินการแล้ว
2647 ขอข้อมูลผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 2018-06-05 2018-06-05 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 2018-06-07 2018-06-07 ดำเนินการแล้ว
2646 ขอข้อมูลผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 2018-06-05 2018-06-05 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นายสุจิไกร คงกระจ่าง 2018-06-06 2018-06-06 ดำเนินการแล้ว
2645 ขอรายงานใช้บริการห้องประชุม 0561 2018-06-04 2018-06-04 39 : งานห้องประชุม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ธงชัย สาครินทร์ 2018-06-04 2018-06-04 ดำเนินการแล้ว
2644 Resync Vn hosxp 2018-06-04 2018-06-04 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-06-04 2018-06-04 ดำเนินการแล้ว
2643 ขอรายงานให้บริการแพทย์แผนไทยเดือน 0561 2018-06-04 2018-06-04 10 : งานการแพทย์แผนไทย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) วินัย มามะ 2018-06-04 2018-06-04 ดำเนินการแล้ว
2642 ขอ username และ password เข้าใช้งาน เจ้าหน้าที่ใหม่ 2018-06-04 2018-06-04 9 : ฝ่ายเภสัชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อิสระ เลื่อนแป้น 2018-06-05 2018-06-05 ดำเนินการแล้ว
2641 คอมใช้ไม่ได้ 2018-06-04 2018-06-04 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) กนกพร ช่วยบำรุง 2018-06-04 2018-06-04 ดำเนินการแล้ว
2640 คอมเปิดเครืองไม่ได้ 2018-05-30 2018-05-30 28 : เวชกรรม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฮีดาย๊ะ ปูเต๊ะ 2018-05-30 2018-05-30 ดำเนินการแล้ว
2639 ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม 0461 สปสช. 2018-05-30 2018-05-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-30 2018-05-30 ดำเนินการแล้ว
2638 ติดตั้งเครื่องสำรองไฟห้องหัวหน้า opd 2018-05-30 2018-05-30 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-30 2018-05-30 ดำเนินการแล้ว
2637 เครื่องปริ้นเสีย 2018-05-30 2018-05-30 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2018-05-30 2018-05-30 ดำเนินการแล้ว
2636 เครื่องปริ้นหมึกหมด 2018-05-30 2018-05-30 13 : งานเอกเรย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) มัสวานี สามะ 2018-05-28 2018-05-28 ดำเนินการแล้ว
2635 เครื่องปริ๊นซ์ใช้งานไม่ได้ 2018-05-30 2018-05-30 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ยุพาภรณ์ ใหญ่กว่าวงศ์ 2018-05-30 2018-05-30 ดำเนินการแล้ว
2633 update web รพ 2018-05-29 2018-05-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-29 2018-05-29 ดำเนินการแล้ว
2632 เตรียมข้อมูลนำเสนอ im 2018-05-29 2018-05-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-29 2018-05-29 ดำเนินการแล้ว
2631 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-05-29 2018-05-29 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-29 2018-05-29 ดำเนินการแล้ว
2630 คอมเสีย 2018-05-28 2018-05-28 3 : งานผู้ป่วยนอก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางจรรยา เศียรอินทร์ 2018-05-28 2018-05-28 ดำเนินการแล้ว
2629 คอมเสีย 2018-05-28 2018-05-28 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อัจฉรา ไชยรัตน์ทอง 2018-05-28 2018-05-28 ดำเนินการแล้ว
2628 ขอข้อมูล 5 อันดับผู้ป่วย refer ปี 58-61 2018-05-28 2018-05-28 30 : ห้องผ่าตัด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จิตติมา เพชรมาตย์ 2018-05-28 2018-05-28 ดำเนินการแล้ว
2627 ปรินสติกเกร์ line คนไปฮัจ 2018-05-25 2018-05-25 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-25 2018-05-25 ดำเนินการแล้ว
2626 ข้อมูล 5 อันดับผู้ป่วย opd,ipdปี57-60 2018-05-25 2018-05-25 1 : งานยุทธ์ศาสตร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) พรทิวา ช่วยเทศ 2018-05-25 2018-05-25 ดำเนินการแล้ว
2625 ทำระบบแจ้งเตือนการเสียชีวิตใน รพ. 2018-05-24 2018-05-24 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-25 2018-05-25 ดำเนินการแล้ว
2624 ไฟดับเปิดคอมไม่ได้ 2018-05-24 2018-05-24 5 : ชั้น1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปัทมา นวลปาน 2018-05-25 2018-05-25 ดำเนินการแล้ว
2623 ปริ้นสติ้กเกอร์ไม่ได้ 2018-05-24 2018-05-24 20 : ชั้น 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางสมจิตต์ เลื่อนแก้ว 2018-05-25 2018-05-25 ดำเนินการแล้ว
2622 เปิดไฟล์ไม่ได้ 2018-05-24 2018-05-24 2 : งานเวชระเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) นางประไพ ถนอมนาม
2621 หมึกเครื่องปริ้นหมด 2018-05-24 2018-05-24 22 : ชั้น 4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ฟารีดา ขามิ 2018-05-24 2018-05-24 ดำเนินการแล้ว
2619 สายลำโพงชำรุด 2018-05-24 2018-05-24 11 : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สุดาวดี สิงห์แก้ว
2618 Resync Vn hosxp 2018-05-23 2018-05-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-23 2018-05-23 ดำเนินการแล้ว
2617 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 43 แฟ้ม 2018-05-23 2018-05-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-23 2018-05-23 ดำเนินการแล้ว
2616 ตั้งค่าระบบปกปิดข้อมูลในระบบ hosxp 2018-05-23 2018-05-23 14 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ตารมีซี เจะแว 2018-05-23 2018-05-23 ดำเนินการแล้ว
2615 โทรศัพท์สายในเสีย 2018-05-23 2018-05-23 16 : งานบริหารความเสี่ยงและประสานงานการพัฒนาคุณภาพ งานซ่อมบำรุง รพ.